پناهندگان سوری: بدانید کدام کشورها از آنها استقبال می کنند!

شرایط ویزا برای شهروندان سوریه محدودیت ورود اداری است. آنها توسط مقامات سایر کشورها از آنها دریافت کردند. از اول اکتبر 1 ، مردم سوریه به 2019 کشور جهان ویزا یا ورود بدون ویزا داشتند. همچنین ، مناطقی که در رتبه 29 قرار گرفتند

ادامه مطلب

آیا می خواهید شرایط ویزای سوریه را بدانید؟ اینجا را بررسی کنید

گرفتن ویزا برای سوریه سخت است. افراد زیادی درخواست خود را ارسال می کنند یا رد می شوند یا منتظر تأیید هستند. از آنجا که بحران نابودی داعش را تثبیت و کامل کرده است ، سوریه دوباره برای تجارت باز است و آماده پذیرش گردشگران است. در زیر

ادامه مطلب