ویزای بلغارستان برای هندی ها

آیا شهروندان هندی می توانند به بلغارستان سفر کنند؟ ویزای بلغارستان برای هندی ها

آیا قصد سفر به بلغارستان را داشتید؟ اما هنگام درخواست ویزای هند بلغارستان گیج کننده بود. کلیه اطلاعات ویزای بلغارستان ، یعنی روش ، صلاحیت و مدارک مورد نیاز ویزای بلغارستان را دریافت کنید. قبل از ورود به جمهوری بلغارستان ،

ادامه مطلب
پناهندگی در بلغارستان

نحوه درخواست پناهندگی در بلغارستان

پناهندگی زمانی است که کشور دیگری از افرادی که در کشور خود احساس امنیت نمی کنند حمایت کند. هر کسی از هر کشوری می تواند در بلغارستان درخواست پناهندگی کند ، در صورت احساس خطر برای زندگی یا امنیت وی. یک درخواست پناهندگی ، ارسال شده است

ادامه مطلب