بیمارستان ها در هلند

بیمارستان ها در هلند

هلند خدمات درمانی بسیار خوبی برای شهروندان خود دارد. هم مراقبت های بهداشتی خصوصی و هم در سطح کشور در دسترس است. مراقبت های بهداشت عمومی در کشور به طور رایگان یا با هزینه بسیار کمتری برای شهروندان آن در دسترس است. عمومی

ادامه مطلب
چگونه در هلند کار پیدا کنیم

چگونه در هلند کار پیدا کنیم؟ راهنمای سریع برای خارجی ها و ساکنان هلند

در هلند چشم انداز شغلی بی شماری برای خارجی ها وجود دارد. گروه ING ، Royal Dutch Shell Group ، Unilever ، Philips و Heineken تنها تعدادی از بسیاری از شرکت های جهانی و چند ملیتی هستند که هلند را خانه خود می نامند. تعداد زیادی استخدام وجود دارد

ادامه مطلب