ویزای مالدیو برای هندی ها

ویزای مالدیو برای هندی ها

به دلایلی مانند ظرافت ، مالدیو به عنوان "بهشت گرمسیری" شناخته می شود. این کشور گرمسیری دارای جزایر منزوی است و تالاب آن جزایر را احاطه کرده است. هر جزیره دارای سواحل ماسه سفید خالص است. دریا 99 را پوشش می دهد

ادامه مطلب